Folkrörelse.nu hjälper människor att gå samman för att vinna genomslag för socialdemokratiska politiska förslag både lokalt, regionalt och nationellt!

Vad är detta?

Folkrörelse.nu är Socialdemokraternas plattform för att samla stöd för förändring i olika frågor. Målet är att ge bättre verktyg för att kunna förändra och påverka – utan att behöva krångla till det.

Vem kan använda verktyget?

Med hjälp av Folkrörelse.nu kan medlemmar i Socialdemokraterna skapa sina egna namninsamlingar, kontakta de som har skrivit under och skapa evenemang knutna till namninsamlingen. Digitalt folkrörelsearbete helt enkelt!

Tillsammans skapar vi förändring

Ju fler vi är desto mer påverkan kan vi göra. Inget händer om vi inte skapar förändringen själva. Det krävs många människor i rörelse – en folkrörelse – för att förändra samhället till det bättre. Genom folkrörelse.nu hoppas vi kunna kanalisera en del av människors engagemang för att stå upp för socialdemokratiska värderingar.