Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ledande politiker i Norrköping

Ge Norrköping vindkraft!

Den 4:e oktober 2022 sa det nya högerstyret i Norrköping nej till Holmen Energi AB:s ansökan om att få etablera en ny vindkraftspark utanför Norrköping.

Samtidigt har elen varit rekorddyr, inte minst för studenter som redan har en knaper ekonomi i en tid då prisutvecklingen har gått uppåt i takt med inflationen. I många studentlägenheter ingår elen, men studenter vittnar om att de har fått sin värme i lägenheten neddragen för att kompensera de höga elpriserna.

Senast den 6:e februari debatterade den nya energi- och näringsministern Ebba Busch för sin ambition att öka andelen vindkraft i svenska kommuner.

Norrköpings studenter kan inte vänta på billigare el i 10-15 år. Vi vill, likt regeringen, att Norrköpings kommun antingen ombeprövar beslutet för den planerade vindkraftsparken, eller underlättar för ny etablering av vindkraft i Norrköping.

Varför är det viktigt?

Många experter menar att mycket talar emot en snabb utbyggnad av kärnkraft, även de mindre, så kallade "SMR". Som referens tog det Finland 16 år att bygga sitt kärnkraftsverk.

Under 2021 stoppades 8 av 10 vindkraftsprojekt av kommunala veton. En rapport visar att över hälften av alla planerade vindkraftsprojekt har stoppats de senaste sju åren. Sverige må exportera el, men det är effektöverföringen som driver upp priset. Framtidens energiförsörjning kommer att bygga på regionala och kommunala lösningar.

Vindkraften kommer att spela en stor roll eftersom den är effektiv sett till projekttiden att etablera och upprätta den. Ett vindkraftverk täcker i snitt den årliga elanvändningen för omkring 260 eluppvärmda villor enligt statistik från Bixia. Med nya teknologiska framsteg har Sverige börjat upprätta vindkraftverk som är dubbelt så effektiva.

Norrköpings studenter har inte råd att vänta på kärnkraften. Hjälp oss att klara ekonomin genom att bygga grön energi här och nu.

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer att lämna över namninsamlingen till ledande politiker i Norrköping.

Norrköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-02-16 14:47:32 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-15 12:57:07 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-14 19:59:50 +0100

10 underskrifter nådda