Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

Stoppa uttaget ur Växjöbostäder

Kampanjen är avslutad.

I år väntas Växjö kommun göra ett överskott på över 300 miljoner kronor. Tillsammans med överskottet från förra året kommer kommunen att ha över en halv miljard kronor extra i kassan. Samtidigt har den moderatledda majoriteten bestämt att Växjöbostäder ska lämna en aktieutdelning på nästan 100 miljoner i år.

Med anledning av de stora överskotten har Socialdemokraterna föreslagit att Växjöbostäders aktieutdelning stoppas för i år. Det tycker vi är en god idé.

Eftersom Växjö kommun gör så stora överskott två år i rad är det bättre att pengarna stannar kvar i Växjöbostäder och gör nytta för hyresgästerna. Växjöbostäder har en stor underhållsskuld och det är bättre att pengarna används till underhåll av hyresrätter i stället. En del av pengarna kan även användas på annat sätt för att stärka bolaget, till exempel genom att skapa trygghet i bostadsområdena.

Om den moderatledda majoriteten går vidare med planerna på att plocka ut 100 miljoner från Växjöbostäder riskerar de pengarna bara att läggas på hög. Vi tycker att det är bättre att pengarna kommer Växjö kommuns invånare till del.

Växjö kommuns invånare och hyresgäster förtjänar bättre.

Varför är det viktigt?

Det är bättre att de pengarna, på 100 miljoner kronor, stannar kvar i Växjöbostäder och läggs på underhåll eller på att stärka bolaget på andra vis. Till exempel kan ännu mer arbete göras för att skapa trygghet i bostadsområdena.

Växjö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2022-01-19 16:57:35 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-19 16:57:33 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-19 16:57:31 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-19 16:57:31 +0100

10 underskrifter nådda