Hoppa till huvudinnehåll

Till: Väljarna

Stoppa privatiseringen av sjukvården!

Socialdemokraterna säger nej till privatiseringar, utförsäljning och privat sjukvårdsförsäkring som ger förtur i vårdkön. Vi får ordning på Sverige genom att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden!

Varför är det viktigt?

Moderaterna vill privatisera länets sjukvård genom att utöka vårdvalen. M vill att fler sjukhus i Sverige ska drivas av privata aktörer. I Region Stockholm har Moderaternas privatiseringar skapat vårdkaos för invånarna.

Nya privatiseringar är ett hot mot akutsjukhusen! Vårdval inom sjukvården kommer dränera länets akutsjukhus på verksamhet och personal.

Rösta för jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet! Vill du att vi ska ha demokratisk kontroll över välfärden eller sälja ut vår sjukvård?

Ta ställning! Stoppa Moderaternas nya privatiseringar av sjukvården! Vilket av länets tre akutsjukhus vill Moderaterna sälja ut? Och till vem?

Läs mer!

M om att utöka vårdvalen i länet:
https://moderaternaregionjonkoping.se/var-politik/vard-och-omsorg-allmant/

M om att införa vårdval inom BUP
https://moderaternaregionjonkoping.se/var-politik/vard-och-omsorg-2/

M-motion i riksdagen om privat drift av fler sjukhus
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-202122249-vissa-fragor_H9024775

S-debattsvar om M-motion om privat drift om sjukhus
https://www.svd.se/a/28qaAl/iskallt-budskap-fran-m-toppen-om-sjukhusen

Uppdateringar

2022-09-03 22:33:39 +0200

500 underskrifter nådda

2022-08-29 09:00:58 +0200

100 underskrifter nådda

2022-08-29 07:51:54 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-29 07:18:39 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-29 07:06:15 +0200

10 underskrifter nådda