Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna i Huddinge

Sluta skära ner på skolan - vi vill ha 100 fler lärare!

Moderaterna har styrt Huddinge i 16 år och har i flera år underfinansierat verksamheten. Deras politik har lett till bland den lägsta lärartätheten i landet, en sjukfrånvaro bland lärare som är högst i länet och färre elever som klarar kunskapskraven.

Vi vill rusta Huddinge för framtiden och sa därför nej till Moderaternas senaste skattesänkning. Vi ville hellre höja lärartätheten och öka kunskapsresultaten för de 30 örena.

- Vi vill anställa 100 fler lärare. För oss är det ett självklart val och att på riktigt prioritera välfärdens kärna.

Varför är det viktigt?

Det mest effektiva sättet att hjälpa unga människor att välja bort kriminalitet är att erbjuda något bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden och en möjlighet till ett första jobb.

Det viktigaste förebyggande arbetet sker i skolan, och till det krävs resurser. Det är de kommunala skolorna som drar det tyngsta lasset, och som måste stå starka kvar när marken gungar. De ska ha tillräckligt med resurser för sitt uppdrag, kompetenta och trygga lärare, och fler vuxna som stöttar upp.

Skriv under för att visa styret i Huddinge att skolan är viktig för huddingebor!

Huddinge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Länkar

Uppdateringar

2023-01-23 03:37:19 +0100

25 underskrifter nådda

2022-06-14 14:20:05 +0200

10 underskrifter nådda