Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering

Skydda Systembolaget!

I Sverige har vi under många år haft ett undantag i EU som ger Systembolaget ensamrätt på att sälja alkohol i butik. Men nu är monopolet hotat!

Om gårdsförsäljning av alkohol införs i Sverige riskerar vi att hamna i en rättslig process med EU, som kan innebära att Systembolagets monopol avvecklas. För att det inte ska hända måste Sveriges regering ta kontakt med EU och försäkra sig om att det svenska alkoholmonopolet förblir detsamma, även om gårdsförsäljning införs.

3 av 4 svenskar vill att Systembolaget ska ha ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige. (1) Varför lyssnar inte Ulf Kristersson på svenska folket, och äventyrar både folkhälsan och Systembolagets framtid? Dessutom drivs de inte av vinstintresse. Det är värt att värna om!

Håller du med mig? Skriv under namninsamlingen! På så sätt visar vi att vi är många som vill skydda Systembolaget, och som kräver att Sveriges regering nu måste försäkra sig om att om gårdsförsäljning inte riskerar Systembolaget!

Varför är det viktigt?

EU har sedan länge gett Sverige tillåtelse att ha ett detaljhandelsmonopol på alkohol, med hänvisning till betydelsen för folkhälsan. Det har tillåtits under förutsättningen att Sverige behandlar alla företag inom EU lika. Om Sverige öppnar upp för gårdsförsäljning skulle det innebära att man låter vissa svenska företag sälja alkohol till konsumenter vid sidan av Systembolaget, men förbjuda andra att göra det. Det här riskerar att vi bryter mot undantaget EU har gett Sverige. Det kan innebära att undantaget helt tas bort, och att alkoholmonopolet som Sverige har försvinner – alltså att Systembolaget avvecklas.

Jurister och tunga remissinstanser har varnat för vad ett införande av gårdsförsäljning kan innebära för alkoholmonopolet i Sverige. Den europeiska vinnäringens branschförening, Comité Européen des Entreprises Vins, skriver exempelvis i sitt remissvar att de anser att förslaget bryter mot EU:s fördrag, och att de är villiga att driva en rättslig process mot Sverige om förslagen genomförs.

Källa (1): https://press.systembolaget.se/pressmeddelanden/2021/systembolagets-arsstamma-starkt-stod-for-ensamratten-och-okat-kundtryck/

Uppdateringar

2023-05-17 19:05:45 +0200

10,000 underskrifter nådda

2023-04-20 05:22:54 +0200

5,000 underskrifter nådda

2023-04-19 15:32:14 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-04-19 15:04:58 +0200

500 underskrifter nådda

2023-04-19 14:51:16 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-19 14:47:27 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-19 14:45:39 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-19 14:44:54 +0200

10 underskrifter nådda