Hoppa till huvudinnehåll

Till: Det blågröna styret i Region Dalarna

Skrota vårdval BUP!

Det är ingen hemlighet att barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) verksamhet i Dalarna står inför stora utmaningar både vad gäller tillgänglighet och personalbrist, något måste göras - men inte till vilket pris som helst!

Den 19 oktober 2021 röstade den blågröna majoriteten i Region Dalarna med stöd av Sverigedemokraterna för en privatisering av BUP i Dalarna och beslutet trädde i kraft redan den 1 januari 2022.

Det är märkligt att beslutet togs utan att ta någon som helst hänsyn till riskerna för patientsäkerheten, kvaliteten, jämlikhet, eller hur samverkan med kommunerna ska fungera. Inte heller personalen fick komma till tals.

Istället för att lära sig av andra regioner som lyckats bra som exempelvis Gävleborg, Gotland och Skåne som har bra tillgänglighet till BUP utan privatisering som lösning, så har det blågröna styret istället infört ett vårdvalssystem som hittills bara Region Kronoberg använder sig av. En region som dessutom har betydligt sämre tillgänglighet till BUP än i Dalarna, och det har bara blivit sämre sedan vårvalet trädde i kraft.

Vore det inte vettigare att härma de regioner som lyckats bra?

Vad blev då resultatet i Dalarna? Barn- och unga som behöver hjälp får vänta ännu längre eftersom köerna ökar, och personalen säger upp sig på löpande band sedan vårdvalet inom BUP infördes.

Vi socialdemokrater vill skrota vårdval BUP och förse den befintliga verksamheten med mer resurser, att hela vårdkedjan ses över, med elevhälsan, samtalsmottagningarna och den specialiserade vården. Idag blir många barn och familjer bollade mellan enheterna. Att ha en gemensam bedömning och kontaktväg in har använts framgångsrikt i många andra regioner.

Varför är det viktigt?

Det är ett oansvarigt beslut det blågröna styret i Region Dalarna tagit utan att ta hänsyn till riskerna eller professionen, där privata aktörer ges möjlighet att tjäna pengar på våra barn- och ungdomars psykiska hälsa!

Även om privatiseringen av BUP i Dalarna redan införts så är det inte försent. Vi socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för att vår barn- och ungdomspsykiatri ska få de resurser som krävs, stärka samverkan med kommunerna och att se till att skapa en gemensam kontaktväg in.

Ju fler vi är som skriver under, desto tydligare visar vi att lösa problem med privatiseringar är fel väg att gå!

Håller du med? Skriv under vår namninsamling idag!

796 90 Dalarna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-08-18 15:00:06 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-19 22:51:04 +0200

10 underskrifter nådda