Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna König Jerlmyr

Sälj inte vår skola!

UPPDATERING – KAMPEN GÅR VIDARE!
Tack vare att vi var så många som skrivit under namninsamlingen mot försäljningen av skol- och idrottslokaler i Gubbängen så lyckades vi få till en återremiss av ärendet på kommunfullmäktige 31 januari. Det innebär att det fortfarande finns tid för oss att helt stoppa beslutet om försäljning. Så nu ökar vi takten för att få den borgliga majoriteten att dra tillbaka förslaget.
URSPRUNGLIG TEXT
Ni, den moderatledda majoriteten i Stockholm Stadshus, vill få igenom ett beslut om att sälja två anrika byggnader i Gubbängen. Den ena byggnaden är f.d. Gubbängens gymnasium, som Internationella Engelska Skolan idag hyr av staden. Den andra är intilliggande Gubbängshallen som nyttjas av bland annat flera ideella idrottsföreningar. Byggnaderna är grönklassade av Stadsmuseet vilket betyder att de har ett högt kulturhistoriskt värde. Köpare är ett privat dotterbolag till nuvarande hyresgästen, Internationella Engelska Skolan, en vinstdrivande friskola.

Det är enligt mig fel att sälja dessa fastigheter då en försäljning är oåterkallelig. Det är viktigt för mig att vi kan erbjuda lokaler till skolor, föreningar och annan verksamhet i vår stad även i framtiden. Sälj därför inte lokalerna till en privat aktör utan låt fastigheten finnas kvar i offentlighetens ägo.

Varför är det viktigt?

Skolor och idrottshallar som byggts upp och finansierats av allmänna medel är en viktig del av stadens infrastruktur och bör därför inte avyttras lättvindigt. En försäljning är oåterkallelig, sålt är sålt och kommer inte tillbaka. Att bygga en ny skola eller idrottshall för den händelse att behovet skulle uppstå är inte gjort i en handvändning. Lokalbrist kan därför på sikt hämma stadens handlingsfrihet. Vi socialdemokrater i söderort, anser att skolan och idrottshallen är för viktiga för att hamna i händerna på en vinstdriven friskolekoncern med snårig ägarstruktur och vi vill därför stoppa försäljningen!

Gubbängen, Farsta distrikt, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-01-24 12:58:42 +0100

Idag är det exakt en vecka kvar tills beslutet ska fattas. Låt oss få upp frågan på dagordningen och låt oss få den styrande blågröna majoriteten att backa! Se till att dela namninsamlingen - på sociala medier såväl som via mail eller sms. Din insats spelar roll!

2022-01-22 08:54:04 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-01-20 17:57:34 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-19 16:46:40 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-19 16:46:39 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-19 16:46:39 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-19 16:46:38 +0100

10 underskrifter nådda