Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna i Piteå

Sälj inte ut Piteås välfärd!

Vinstjakten hör inte hemma i Piteås välfärd. Pengar avsatta till vår välfärd ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag. Vi folket måste återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

I vården har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och att personalens villkor skulle förbättras. Decennier senare ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna all mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Marknadslösningarna har lett till att vården splittras upp, koncentreras till välmående stadsdelar och att plånboken styr – inte patienternas behov. På samma sätt har privat driven äldreomsorg lägre bemanning och otryggare anställningar för personalen. Det drabbar omsorgen om våra äldre. Låt inte detta hända i Piteå!

Valet är en folkomröstning om välfärden. Istället för vinstjakt och nya privatiseringar måste politikerna ta tag i problemen. Pitebornas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla skolan, omsorgen och vården – inte till stora vinster. Därför vill vi sätta stopp för vinstjakten, nya privatiseringar och gräddfiler.

Moderaterna i Piteå ignorerar att en överväldigande majoritet av Piteborna vill begränsa vinsterna och slåss för välfärdskoncernernas rätt att göra stora vinster. Men för oss Pitebor är det självklart. Välfärden ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov – inte efter köpkraft. Så har vi alltid gjort i Piteå och det är piteandan vi lever efter. Vi tar hand om varandra och visar solidaritet efter omtanke inte efter hur rik någon är.

Varför är det viktigt?

Hos Sveriges befolkning finns det ett starkt motstånd mot obegränsade vinstuttag. I en mätning av undersökningsföretaget Novus från 2017 ville sju av tio svenskar se antingen ett vinstförbud eller ett vinsttak i välfärden. Och enligt en Sifo-mätning från 2021 var 8 av 10 svenskar emot vinstuttag i skolan. Bara sex procent ansåg att vinstuttag var bra.

En allt större del av den skattefinansierade välfärden i Sverige bedrivs av privata, vinstdrivande företag. I en internationell jämförelse är situationen på många sätt extrem. Bland annat är Sverige det enda landet i världen som tillåter privata vinstuttag från det skattefinansierade skolsystemet!!
Om vi blir många som skriver under så kan vi visa politikerna att Piteborna inte är intresserade av att sälja ut vår välfärd!

Piteå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-07-20 20:48:55 +0200

25 underskrifter nådda

2022-07-01 18:33:52 +0200

10 underskrifter nådda