Hoppa till huvudinnehåll

Till: Irene Svenonius, finansregionråd (M)

Rädda Sätra vårdcentral!

När Sätra centrum skulle renoveras 2019 flyttades Sätra vårdcentral tillfälligt till Bredäng. Nu är det oklart om Sätra vårdcentral kommer att flytta tillbaka till Sätra centrum när det är färdigrenoverat. På en rak fråga till Region Stockholm från Skärholmens stadsdelsnämnd om Sätra vårdcentral kommer att få plats i Sätra centrum är svaret nej, det kan de inte garantera.

Vi vill med detta upprop få den styrande majoriteten i Region Stockholm att agera och garantera att Sätra vårdcentral flyttas tillbaka till Sätra centrum efter renoveringen. En sådan garanti borde vara självklar. Nära och jämlik vård ska vara alla stockholmares rättighet, oavsett var i Stockholm du bor.

Varför är det viktigt?

Sätra vårdcentral måste flytta tillbaka till Sätra centrum. Sätra är ett område där det bor många som behöver vård och vårdcentralen är viktig för jämlik vård. Alla stockholmare har rätt till god vård och en nära vårdcentral, oavsett var i staden vi bor. Region Stockholm har inte öppnat en enda vårdcentral i egen regi sedan 2009. Istället startas privatklinik efter privatklinik på Östermalm och i andra rikare stadsdelar. Nu höjer vi rösten för Sätrabornas rätt till en nära vård och kräver garantier från Irene Svenonius och det moderatledda styret i Region Stockholm.

Håller du med? Skriv under namninsamlingen!

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer att lämna över alla underskrifter till Irene Svenonius, exakt under vilka former är inte klargjort.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Uppdateringar

2022-01-28 17:44:05 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-27 19:40:54 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-27 16:49:50 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-27 14:13:56 +0100

10 underskrifter nådda