Hoppa till huvudinnehåll

Till: Emilie Orring (M)

Sälj inte ut Akademiska!

Sälj inte ut Akademiska!

Moderaterna i Region Uppsala, med Emilie Orring i spetsen, är på väg att privatisera delar av Akademiska sjukhuset. Nu behövs du för att stoppa det! Skriv under protestlistan.

I valrörelsen 2018 lovade Moderaterna att de inte skulle privatisera Akademiska om de vann valet. Men tre år senare, på sjukhusstyrelsen den 25 oktober 2021, gick moderatstyret vidare med privatisering av öppenvårdsområdena ögonsjukdomar, öronsjukdomar och hudsjukdomar. Också slutenvårdsområdena kirurgi och ortopedi vill de sälja ut.

Akademiska är i kris. En kris som inte kommer lösas av privatiseringar. Att sälja ut vården förbättrar inte arbetsmiljön, det innebär inte fler sjuksköterskor och det förbättrar inte patientsäkerheten.

Moderaternas Emilie Orring är regionstyrelsens ordförande och ytterst ansvarig för länets sjukvård. Nu är det dags att ta ansvar. Privatisera inte sönder Akademiska sjukhuset!

Nu behöver vi skattebetalare i Uppsala län visa Moderaterna att vi inte vill privatisera Ackis. Skriv under protestlistan.

Varför är det viktigt?

Våra skattepengar ska gå till vården, inte till företagens vinstuttag. Akademiska sjukhuset får inte styckas upp och säljas ut. Tillsammans kan vi stoppa Moderaternas privatiseringshysteri!

Hur den kommer att överlämnas

Vi kommer lämna över listan till Emilie Orring (M) på Regionstyrelsens möte den 21 december.

Sjukhusvägen, 751 85 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Att sälja ut de mest lukrativa delarna gör att Akademiska går miste om just de inkomster som gör att de mer vårdkrävande delarna går att driva med bibehållen kvalitet. Det är också viktigt för ett universitetssjukhus att ha kvar alla specialiteter så att kunskapsnivån upprätthålls.
  • Inga vinster i välfärden. Skattepengarna ska gå till regionens verksamheter inte till privata företag.
  • Utförsäljning till privata kostar pengar och försvårar genomförandet av forskning och utbildning. Tex VFU platser.

Uppdateringar

2021-11-11 18:28:20 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-11-10 21:59:14 +0100

500 underskrifter nådda

2021-11-10 12:39:15 +0100

100 underskrifter nådda

2021-11-10 10:54:05 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-10 09:48:37 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-10 09:17:19 +0100

10 underskrifter nådda