Hoppa till huvudinnehåll

Till: Polisområde Stockholm Syd, lokalpolisområde Nacka

Ökad polisnärvaro i Tyresö

Vi Socialdemokrater vill ha ökad närvaro av poliser i Tyresö!

Socialdemokraterna som är med och styr kommunen sedan januari 2019 har från dag ett arbetat med trygghet som en högt prioriterad politisk fråga.

Den kontinuerliga polisnärvaron är för låg i Tyresö, både vad gäller patrullerande fysisk närvaro, förebyggande verksamhet och riktade insatser. En högre polisnärvaro är otroligt viktig för att skapa en kommun där medborgarna känner sig trygga. Vi menar att det arbetet prioriterats ner i Tyresö.

Vi vill därför ställa en rad krav på polismyndigheten för att öka tryggheten i kommunen:

-Att polisstationen i Tyresö återigen öppnas. Detta måste prioriteras från polismyndighetens sida.
-Att den kontinuerliga polisnärvaron ökar i Tyresö, dels genom större stöd till kommunpolisen men också genom ökad närvaro av patrullerande enheter.
-Att kommunpolisorganisationen ges tillräckligt med resurser för att tillsammans med kommunen arbeta förebyggande.

Hjälp oss att uppmärksamma Polismyndigheten om våra krav genom att skriva under namninsamlingen!

Varför är det viktigt?

Polismyndigheten behöver prioritera Tyresö kommun för att polisnärvaron ska öka.

Tyresö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-01-19 17:02:38 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-19 17:02:36 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-19 17:02:36 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-19 17:02:35 +0100

10 underskrifter nådda