Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna i Region Västmanland

NEJ till privatisering av BUP

Om Moderaterna vinner regionvalet den 11 september så vill de privatisera barn- och ungdomspsykiatrin med start år 2023. Det framgår i deras regionplan för nästa år. Privata bolag skulle få möjlighet att fritt etablera sig i länet och få fri dragningsrätt på skattepengar. Det gynnar givetvis företagen, men knappast patienterna.

Privatiseringslösningar lämpar sig särskilt dåligt på långa och komplexa behandlingar. För den som vill tjäna pengar på barn som mår dåligt kommer det inte vara lönsamt att fokusera på de som mår allra sämst. Det vore en farlig utveckling som utmanar principen om vård efter behov.

För den som behöver vårdens hjälp kan det bli många instanser att vända sig till för att hamna rätt. Att blanda in vinstdrivande bolag i barn- och ungdomspsykiatrin är raka motsatsen till vad som behöver göras. Det kommer bli svårare att både söka och få rätt vård när kontrollen över välfärden offras i förmån för vinstintresset.

Samtidigt är det ett allvarligt samhällsproblem att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga, och att väntetiderna inom vården är alldeles för långa. Men det finns andra, ansvarsfullare och mer effektiva, lösningar än att leka affär.

I stället borde vi slå vakt om den demokratiska kontrollen över välfärden. Det ska vara vårt gemensamma ansvar att se till att unga som mår dåligt snabbt får rätt vård.

Här är några punkter som bättre skulle bekämpa den psykiska ohälsan:

• Fast vårdkontakt. Underlätta för barn och unga som ofta möter vården och därmed se till att de har en fast kontakt som samordnar och stöttar genom behandlingar.
• Införa ”En väg in”, en gemensam ingång för alla unga och anhöriga som behöver vård och stöd vid psykisk ohälsa.
• Stärk regionens samarbete med skolhälsan. Alla barn möter inte vården, men de allra flesta barn finns i skolan.
• Satsa på ungdomsmottagningarna och deras arbete att möta unga i hela länet

Visar vi att vi är många som säger nej till privatiseringen kan vi göra oss hörda och stoppa Moderaternas förslag. Ungas psykiska ohälsa är ingen marknad. Vårt Västmanland kan bättre.

Varför är det viktigt?

Barn och unga behöver inte fler vårdbolag och söndertrasade vårdsystem. Därför säger vi NEJ till privatiseringen av BUP.

Sigtunagatan, Västerås, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2022-06-24 11:13:53 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-20 18:54:12 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-20 18:00:31 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-20 17:36:47 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-20 17:19:59 +0200

10 underskrifter nådda