Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regionledningen i Region Norrbotten

Stoppa avvecklingen av psykiatrin i Norrbotten!

Den psykiska ohälsan i Norrbotten ökar och har ökat ytterligare under pandemin. Särskilt drabbade är unga människor. Samtidigt finns det en ovilja från den nuvarande regionledningen med Sjukvårdspartiet, Moderaterna, Centerpartiet att ta tag i de problem och utmaningar som psykiatrin i Norrbotten står inför.

En länsövergripande plan för suicidprevention saknas och BUP-mottagningar stängs samtidigt som regionen inte nyttjar de nationella medlen vikta för arbetet med att psykisk ohälsa. Viktiga miljoner som staten satsar på arbetet med att motverka den psykiska ohälsan skickar Region Norrbotten tillbaka till staten.

Varför är det viktigt?

En länsövergripande plan för suicidprevention saknas och BUP-mottagningar stängs samtidigt som regionen inte nyttjar de nationella medlen vikta för arbetet med att psykisk ohälsa. Viktiga miljoner som staten satsar på arbetet med att motverka den psykiska ohälsan skickar Region Norrbotten tillbaka till staten.

Det här håller inte. Det behövs en förändring och den förändringen behövs nu. Det behövs ökade resurser i kampen mot den psykiska ohälsan. Den negativa utvecklingen behöver stoppas! Ingen i Norrbotten ska behöva lida av psykisk ohälsa och det är hög tid att den politiska ledningen i Region Norrbotten börjar ta det på allvar!

962 99 Norrbotten, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-02-11 23:19:18 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-04 07:36:24 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-31 21:23:57 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-30 16:39:29 +0100

10 underskrifter nådda