Hoppa till huvudinnehåll

Till: Moderaterna och Sverigedemokraterna

Ingen ung ska bli kriminell

Skärpta straff och fler poliser räcker inte. Rekryteringen till gängen måste brytas och kriminalitet får aldrig bli ett alternativ. Nu måste vi tillsammans se till att ingen hamnar snett. Skriv under idag för fler fältassistenter och att Socialtjänsten ska få fler verktyg!

Högern saknar lösningar för att stoppa kriminaliteten på riktigt. För varje gängkriminell som sätts bakom lås och bom står en ny person på kö för att ta över. För att stoppa nyrekryteringen behövs fler förebyggande åtgärder. Alla, oavsett var de bor eller vilka de är, ska ges lika möjligheter att få ett eget arbete och försörja sig själv. Lika möjligheter till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska bli fler.

Därför vill vi bland annat att ge Socialtjänsten större möjlighet att göra insatser för barn och deras vårdnadshavare, även utan samtycke från föräldrar. Det behöver också bli fler fältassistenter på kvällar och helger.

Varför är det viktigt?

Nu sitter fler kriminella bakom lås och bom och vi har aldrig haft så många poliser som nu och fler ska det bli. Men så länge nya barn och unga rekryteras till gängen så räcker inte det.

Ska vi få slut på våldet måste vi se till att både skola och socialtjänst får de verktyg som behövs för att ge stöd innan det går snett. Det innebär bland annat att ge socialtjänsten större möjlighet att göra insatser även utan samtycke från föräldrar. Det behöver också bli fler fältassistenter.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill enbart höja straffen men det som enda åtgärd räcker inte. Vi måste stoppa nyrekryteringen och se till att alla ungar får en barndom fri från kriminalitet. För vår allas trygghets skull.

Samhället måste fånga upp varje barn innan gängen gör det. Alla barn och unga förtjänar en framtid. För att det ska hända behöver vi tillsammans se till att fånga upp de som riskerar att plockas upp av kriminella gäng.

Ju fler som skriver under desto tydligare blir det att det krävs tidiga insatser som krävs för att på riktigt vända utvecklingen. Skriv under, du med!

Kategori

Uppdateringar

2022-06-09 16:54:13 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-06-09 15:28:49 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-09 14:48:19 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-09 14:43:55 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-09 14:42:19 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-09 11:48:02 +0200

10 underskrifter nådda