Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M)

Höj de styrandes 0% uppräkning för skolbarnomsorgen på Lidingö

Under 2021 ökade barngruppernas storlek i Lidingö stads fritidshem med närmare 12% i förhållande till antalet pedagoger. Det är en utveckling som vi ser med stor oro på. Lidingös barn och verksamhetens personal förtjänar bättre!

Frågan lyftes i utbildningsnämnden och vid kommunfullmäktiges budgetdebatt redan under hösten förra året. Trots det tilldelade majoriteten skolbarnomsorgen en alltför låg uppräkning för 2022, utan ekonomiskt utrymme till anställning av fler pedagoger, för att komma till rätta med de växande barngrupperna.

Nu går majoriteten ännu längre genom att inför 2023 föreslå en 0% uppräkning, med motivering att skapa utrymme till höjd peng i grundskolan, årskurserna F – 5. Det innebär en uppenbar risk för ännu större barngrupper och ytterligare nedskärningar inom Lidingö stads fritidshem och fritidsklubbar.

Det behövs mer resurser till såväl grundskolan som skolbarnomsorgen och därför yrkar vi Socialdemokrater i vårt budgetförslag för 2023 på en höjning med hela 3,3% för skolbarnomsorgen!

Varför är det viktigt?

Frågan är viktig då vi vet att mindre barngrupper, satsning på att utbilda och anställa fler behöriga lärare till fritidshemmen, avsätta tillräcklig planeringstid för den fritidspedagogiska undervisningen och säkerställa att både barnen och pedagogerna har för verksamheten ändamålsenliga, anpassade och välutrustade lokaler och utomhusmiljöer gör skillnad.

Fritidshemmen och fritidsklubbarna har en enorm potential att bidra till barns utveckling. Men politiken har ett ansvar att skapa förutsättningar för att det ska kunna bli verklighet.

Lidingö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-06-13 22:02:22 +0200

25 underskrifter nådda

2022-11-20 11:58:45 +0100

10 underskrifter nådda