Hoppa till huvudinnehåll

Till: Det moderatledda styret i Region Stockholm

Återöppna vår Regionägda Gynmottagning för kvinnors rätt till lika vård

Vi kvinnor har rätt till lika och tillgänglig vård över hela regionen!
Med god kontinuitet på våra vårdkontakter som ger oss trygghet över tid.

Därför behöver den moderatledda Region Stockholm öppna Vallentunas regionägda gynmottagning igen!

Varför är det viktigt?

Kvinnors hälsa är något som just nu i den moderatledda Region Stockholm som får stryka på foten. Vi har alla fått bevittna hur förlossningsvården faller samman och fler och fler blivande mödrar går från att vara förväntansfulla till oroliga inför sin kommande förlossning.
Men inte bara där har det moderatledda styret dragit in, utan nu har också flera gynmottagningar i regionen stängts utan förvarning.

Vi anser att kvinnors hälsa inte ska vara en marknad och vi vill att Region Stockholm ska ha övergripande ansvar och se till så att gynmottagningar alltid finns tillgängliga i alla delar av regionen.

Stängandet av Vallentunas gynmottagning får stora konsekvenser för oss som invånare, vi behöver då ta ledigt från jobb för att kunna söka hjälp för våra besvär och problem då vi måste åka till Danderyd eller Norrtälje för att kunna besöka en gynmottagning.

Vi ser också ökade kostnader för sjukresor och färdtjänst då äldre invånare kommer behöva resa en längre sträcka för att komma till sin gynmottagning.

Framförallt ser vi återigen att vi kvinnor inte får tillgång till en rättvis och jämlik vård!

Det är dags att det får ett stopp! Alla kvinnor har rätt till lika vård!

Vallentuna Socken, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-05-10 18:01:12 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-07 17:40:55 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-06 01:01:11 +0200

10 underskrifter nådda