• Stoppa privatiseringen av sjukvården!
  Moderaterna vill privatisera länets sjukvård genom att utöka vårdvalen. M vill att fler sjukhus i Sverige ska drivas av privata aktörer. I Region Stockholm har Moderaternas privatiseringar skapat vårdkaos för invånarna. Nya privatiseringar är ett hot mot akutsjukhusen! Vårdval inom sjukvården kommer dränera länets akutsjukhus på verksamhet och personal. Rösta för jämlik och tillgänglig sjukvård i hela länet! Vill du att vi ska ha demokratisk kontroll över välfärden eller sälja ut vår sjukvård? Ta ställning! Stoppa Moderaternas nya privatiseringar av sjukvården! Vilket av länets tre akutsjukhus vill Moderaterna sälja ut? Och till vem? Läs mer! M om att utöka vårdvalen i länet: https://moderaternaregionjonkoping.se/var-politik/vard-och-omsorg-allmant/ M om att införa vårdval inom BUP https://moderaternaregionjonkoping.se/var-politik/vard-och-omsorg-2/ M-motion i riksdagen om privat drift av fler sjukhus https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-202122249-vissa-fragor_H9024775 S-debattsvar om M-motion om privat drift om sjukhus https://www.svd.se/a/28qaAl/iskallt-budskap-fran-m-toppen-om-sjukhusen
  737 av 800 Underskrifter
  Skapad av Socialdemokraterna i Jönköpings län Picture
 • NEJ till privatisering av BUP
  Barn och unga behöver inte fler vårdbolag och söndertrasade vårdsystem. Därför säger vi NEJ till privatiseringen av BUP.
  869 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Alva Cedergren
 • Sälj inte ut Piteås välfärd!
  Hos Sveriges befolkning finns det ett starkt motstånd mot obegränsade vinstuttag. I en mätning av undersökningsföretaget Novus från 2017 ville sju av tio svenskar se antingen ett vinstförbud eller ett vinsttak i välfärden. Och enligt en Sifo-mätning från 2021 var 8 av 10 svenskar emot vinstuttag i skolan. Bara sex procent ansåg att vinstuttag var bra. En allt större del av den skattefinansierade välfärden i Sverige bedrivs av privata, vinstdrivande företag. I en internationell jämförelse är situationen på många sätt extrem. Bland annat är Sverige det enda landet i världen som tillåter privata vinstuttag från det skattefinansierade skolsystemet!! Om vi blir många som skriver under så kan vi visa politikerna att Piteborna inte är intresserade av att sälja ut vår välfärd!
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Claes Danell
 • Ingen ung ska bli kriminell
  Nu sitter fler kriminella bakom lås och bom och vi har aldrig haft så många poliser som nu och fler ska det bli. Men så länge nya barn och unga rekryteras till gängen så räcker inte det. Ska vi få slut på våldet måste vi se till att både skola och socialtjänst får de verktyg som behövs för att ge stöd innan det går snett. Det innebär bland annat att ge socialtjänsten större möjlighet att göra insatser även utan samtycke från föräldrar. Det behöver också bli fler fältassistenter. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill enbart höja straffen men det som enda åtgärd räcker inte. Vi måste stoppa nyrekryteringen och se till att alla ungar får en barndom fri från kriminalitet. För vår allas trygghets skull. Samhället måste fånga upp varje barn innan gängen gör det. Alla barn och unga förtjänar en framtid. För att det ska hända behöver vi tillsammans se till att fånga upp de som riskerar att plockas upp av kriminella gäng. Ju fler som skriver under desto tydligare blir det att det krävs tidiga insatser som krävs för att på riktigt vända utvecklingen. Skriv under, du med!
  3 600 av 4 000 Underskrifter
 • Satsa på Folktandvården i Norrbotten!
  En god tandhälsa är en viktig del av folkhälsan. Tillgången till tandvård i Norrbotten behöver kraftigt förbättras. Folktandvården ska utvecklas och för det behövs fler tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och kringpersonal anställas. Vårt Norrbotten kan bättre!
  230 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jonas Johansson Nordström
 • Öppna fler gynmottagningar i Stockholmsregionen!
  Efter 16 år av moderatstyre i Region Stockholm bor 350 000 kvinnor i Stockholmsregionen i en kommun utan gynmottagning. Det beror på att Moderaterna låter marknaden och vårdbolagen välja var det ska finnas vård, istället för att låta behoven styra.
  122 av 200 Underskrifter
  Skapad av Kalle Hindrikes
 • Sluta skära ner på skolan - vi vill ha 100 fler lärare!
  Det mest effektiva sättet att hjälpa unga människor att välja bort kriminalitet är att erbjuda något bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden och en möjlighet till ett första jobb. Det viktigaste förebyggande arbetet sker i skolan, och till det krävs resurser. Det är de kommunala skolorna som drar det tyngsta lasset, och som måste stå starka kvar när marken gungar. De ska ha tillräckligt med resurser för sitt uppdrag, kompetenta och trygga lärare, och fler vuxna som stöttar upp. Skriv under för att visa styret i Huddinge att skolan är viktig för huddingebor!
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nina Adler
 • Skolan ska inte vara en marknad!
  Skolor som tackar nej till elever med dyslexi, som går i konkurs [1], som sparar in på personal [2] och sätter glädjebetyg [3] – allt för att riskkapitalisterna ska sko sig så mycket de bara kan på våra barns skolpeng, och Sveriges framtid. Sverige är det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor. Det är knappast en slump. Alla andra länder förstår att skolan är ett nationellt intresse som inte kan släppas löst till marknadskrafterna och vinstintresset, för vinstintresse är inte detsamma som samhällsintresse. Det här vill regeringen ändra på. Man har bland annat lagt förslag som går ut på att pengarna ska fördelas mer rättvist, utifrån det ansvar som skolorna faktiskt har. Det är orimligt att vi ersätter friskolor för ett ansvar de inte har. Det handlar om vinstdrivande skolkoncerner som överkompenseras och tjänar stora pengar på våra barns framtid, och där kommunala skolor inte får betalt för det lagstadgade ansvar de tar – vilket dränerar de kommunala skolorna på resurser. Det blir barnen som går i de kommunala skolorna som blir lidande när kommuner måste skära ner för att hantera de ekonomiska underskotten. Hur kan man försvara ett sådant system? Tillsammans måste vi sätta press! Skriv under kampanjen idag och sätt press på de politiska partierna som försvarar de stora koncernernas vinstjakt. Än så länge har högerpartierna med Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna signalerat att de kommer säga nej till regeringens förslag. Men i juni är det upp till bevis. Då kommer allmänheten få se vem sida de står på – är de på elevernas och medborgarnas sida eller står de på de vinstdrivande koncernernas sida? [4] Det första steget är att skriva under den här namninsamlingen – ju fler som gör det desto mer press kan vi sätta. Skriv under kampanjen idag och engagera dig i kampen för en jämlik skola utan vinstjakt! KÄLLOR [1] SVT, Satte sin skola i konkurs trots miljonvinst, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/satte-skola-i-konkurs-trots-miljonvinst [2] Dagens industri, Därför betalar friskolorna lägre löner, https://www.di.se/nyheter/darfor-betalar-friskolorna-lagre-loner/ [3] Skolvärlden, Friskolor ger mer generösa betyg, https://skolvarlden.se/artiklar/friskolor-ger-mer-generosa-betyg [4] Dagens nyheter, Oppositionen stoppar regeringens skoloffensiv, https://www.dn.se/sverige/oppositionen-stoppar-regeringens-skoloffensiv/
  9 av 100 Underskrifter
 • Skrota vårdval BUP!
  Det är ett oansvarigt beslut det blågröna styret i Region Dalarna tagit utan att ta hänsyn till riskerna eller professionen, där privata aktörer ges möjlighet att tjäna pengar på våra barn- och ungdomars psykiska hälsa! Även om privatiseringen av BUP i Dalarna redan införts så är det inte försent. Vi socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för att vår barn- och ungdomspsykiatri ska få de resurser som krävs, stärka samverkan med kommunerna och att se till att skapa en gemensam kontaktväg in. Ju fler vi är som skriver under, desto tydligare visar vi att lösa problem med privatiseringar är fel väg att gå! Håller du med? Skriv under vår namninsamling idag!
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av Andreas Lenner
 • Återöppna vår Regionägda Gynmottagning för kvinnors rätt till lika vård
  Kvinnors hälsa är något som just nu i den moderatledda Region Stockholm som får stryka på foten. Vi har alla fått bevittna hur förlossningsvården faller samman och fler och fler blivande mödrar går från att vara förväntansfulla till oroliga inför sin kommande förlossning. Men inte bara där har det moderatledda styret dragit in, utan nu har också flera gynmottagningar i regionen stängts utan förvarning. Vi anser att kvinnors hälsa inte ska vara en marknad och vi vill att Region Stockholm ska ha övergripande ansvar och se till så att gynmottagningar alltid finns tillgängliga i alla delar av regionen. Stängandet av Vallentunas gynmottagning får stora konsekvenser för oss som invånare, vi behöver då ta ledigt från jobb för att kunna söka hjälp för våra besvär och problem då vi måste åka till Danderyd eller Norrtälje för att kunna besöka en gynmottagning. Vi ser också ökade kostnader för sjukresor och färdtjänst då äldre invånare kommer behöva resa en längre sträcka för att komma till sin gynmottagning. Framförallt ser vi återigen att vi kvinnor inte får tillgång till en rättvis och jämlik vård! Det är dags att det får ett stopp! Alla kvinnor har rätt till lika vård!
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ingrid Markström
 • Bättre sjukvård i Haninge kommun.
  Sjukvård i Sverige ska vara en rättighet där patientsäkerheten prioriteras och behovet är en avgörande faktor. Haninge kommun växer och befolkningstalet väntas öka de kommande år vilket gör det än mer vitalt att säkerställa att invånarna är trygga och får vård i tid, i sitt närområde.
  77 av 100 Underskrifter
  Skapad av Teufika Sabanovic
 • Jag vill ta med mitt egna snacks till bion!
  För att alla ska ha möjligheten att kunna gå på bio!
  39 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sara Gille