• Ingen ung ska bli kriminell
  Nu sitter fler kriminella bakom lås och bom och vi har aldrig haft så många poliser som nu och fler ska det bli. Men så länge nya barn och unga rekryteras till gängen så räcker inte det. Ska vi få slut på våldet måste vi se till att både skola och socialtjänst får de verktyg som behövs för att ge stöd innan det går snett. Det innebär bland annat att ge socialtjänsten större möjlighet att göra insatser även utan samtycke från föräldrar. Det behöver också bli fler fältassistenter. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill enbart höja straffen men det som enda åtgärd räcker inte. Vi måste stoppa nyrekryteringen och se till att alla ungar får en barndom fri från kriminalitet. För vår allas trygghets skull. Samhället måste fånga upp varje barn innan gängen gör det. Alla barn och unga förtjänar en framtid. För att det ska hända behöver vi tillsammans se till att fånga upp de som riskerar att plockas upp av kriminella gäng. Ju fler som skriver under desto tydligare blir det att det krävs tidiga insatser som krävs för att på riktigt vända utvecklingen. Skriv under, du med!
  3 603 av 4 000 Underskrifter
 • Ökad polisnärvaro i Tyresö
  Polismyndigheten behöver prioritera Tyresö kommun för att polisnärvaron ska öka.
  365 av 400 Underskrifter
  Skapad av Philip Stewén