• Skydda Systembolaget!
  EU har sedan länge gett Sverige tillåtelse att ha ett detaljhandelsmonopol på alkohol, med hänvisning till betydelsen för folkhälsan. Det har tillåtits under förutsättningen att Sverige behandlar alla företag inom EU lika. Om Sverige öppnar upp för gårdsförsäljning skulle det innebära att man låter vissa svenska företag sälja alkohol till konsumenter vid sidan av Systembolaget, men förbjuda andra att göra det. Det här riskerar att vi bryter mot undantaget EU har gett Sverige. Det kan innebära att undantaget helt tas bort, och att alkoholmonopolet som Sverige har försvinner – alltså att Systembolaget avvecklas. Jurister och tunga remissinstanser har varnat för vad ett införande av gårdsförsäljning kan innebära för alkoholmonopolet i Sverige. Den europeiska vinnäringens branschförening, Comité Européen des Entreprises Vins, skriver exempelvis i sitt remissvar att de anser att förslaget bryter mot EU:s fördrag, och att de är villiga att driva en rättslig process mot Sverige om förslagen genomförs. Källa (1): https://press.systembolaget.se/pressmeddelanden/2021/systembolagets-arsstamma-starkt-stod-for-ensamratten-och-okat-kundtryck/
  10 431 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Stefan Jovanovic
 • Jag vill ta med mitt egna snacks till bion!
  För att alla ska ha möjligheten att kunna gå på bio!
  40 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sara Gille