• Stoppa chockhöjningen av biljettpriserna!
  De styrande högerpartierna i Region Uppsala planerar att chockhöja priserna på biljettpriserna i kollektivtrafiken med nästan 40%! Med förslaget skulle 3 av 4 berörda resenärer drabbas och det skulle slå hårt mot redan pressade hushåll. Förslaget går fortfarande att stoppa men vi behöver din hjälp. Skriv under namninsamlingen och ta ställning mot deras chockhöjning! Namninsamlingen kommer lämnas över på regionstyrelsen den 30 maj när beslutet ska fattas. Fakta om förslaget: - Höjt pris på enkelbiljetter från 28 kr till 39 kr – en chockhöjning på nästan 40%! - 3 av 4 av dem som idag gör enkelresor påverkas av höjningen - Med Alliansens chockhöjning skulle för en barnfamilj med två barn innebära en ökad kostnad på mer än 70 kronor för varje dag de tar bussen till någon aktivitet Du kan läsa mer här: https://tinyurl.com/4kt7tt2v
  2 137 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Damian Riveira Linares
 • Ge Norrköping vindkraft!
  Många experter menar att mycket talar emot en snabb utbyggnad av kärnkraft, även de mindre, så kallade "SMR". Som referens tog det Finland 16 år att bygga sitt kärnkraftsverk. Under 2021 stoppades 8 av 10 vindkraftsprojekt av kommunala veton. En rapport visar att över hälften av alla planerade vindkraftsprojekt har stoppats de senaste sju åren. Sverige må exportera el, men det är effektöverföringen som driver upp priset. Framtidens energiförsörjning kommer att bygga på regionala och kommunala lösningar. Vindkraften kommer att spela en stor roll eftersom den är effektiv sett till projekttiden att etablera och upprätta den. Ett vindkraftverk täcker i snitt den årliga elanvändningen för omkring 260 eluppvärmda villor enligt statistik från Bixia. Med nya teknologiska framsteg har Sverige börjat upprätta vindkraftverk som är dubbelt så effektiva. Norrköpings studenter har inte råd att vänta på kärnkraften. Hjälp oss att klara ekonomin genom att bygga grön energi här och nu.
  68 av 100 Underskrifter
  Skapad av Aleksander Kjellgren Picture
 • Namninsamling för en andra pendeltågsuppgång i Tullinge
  Befolkningen i Tullinge har stigit kraftigt och vi har nu en kraftig trängsel vid pendeltåget. Sedan många år har det funnits planer på en andra uppgång - redan 2012 samlade Socialdemokraterna i Tullinge in tusentals namnunderskrifter. Botkyrka kommun har nu också avsatt medel för att delfinansiera en andra uppgång för att underlätta för regionen att skrida till handling. Tyvärr har moderaterna i Region Stockholm dock varit passiva i frågan. Vi samlar därför nu återigen stöd från Tullingeborna för att öka pressen på regionledningen som är ansvariga för kollektivtrafiken. Skriv på du med för att visa ditt stöd för en andra uppgång vid Tullinge pendeltågsstation.
  476 av 500 Underskrifter
  Skapad av Socialdemokraterna i Botkyrka