• NEJ till privatisering av BUP
    Barn och unga behöver inte fler vårdbolag och söndertrasade vårdsystem. Därför säger vi NEJ till privatiseringen av BUP.
    818 av 1 000 Underskrifter
    Skapad av Alva Cedergren